# # # #
mikulas 2014

Mikuláš 2014

Pre spoločnosť Hewlett-Packard sme organizovali mikulášske podujatie pre zamestnancov a ich detičky. Podujatia sa zúčastnilo cca 350 detí a 400 rodičov. Každé dieťa bolo po divadelnom rozprávkovom predstavení odmenené mikulášskym balíčkom a mohlo sa odfotiť s Mikulášom. Atmosféru dotvárali hostesky oblečené do kostýmov rozprávkových postáv a anjelov.