# # # #
mailing_2xbody_TabS

Mobilný iFriend

Pre nášho klienta spoločnosť Samsung sme vytvorili motivačný program pre predajcov „Samsung iFriend“. Princíp iFriend spočíva v tom, že predajcovia registrujú sériové čísla produktov, ktoré predávajú koncovým zákazníkom, a tým získavajú nárok na odmenu. Systém kontroluje každé číslo s databázou, či je platné. Súčasťou portálu sú tiež produktové informácie, marketingové a grafické materiály, informácie o akciách a pod. Predajcovia sú tak motivovaní k podpore značky Samsung, dosahujú lepšie predajné výsledky a väčšiu spokojnosť zo strany spotrebiteľov. Program sme spustili v roku 2007 a je v prevádzke do súčasnosti.