# # # #
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nespresso v business centrách

Vyjednávame so správcami business centier podmienky pre konanie ochutnávok káv Nespresso. Dohadujeme procesné veci vrátane pripojenia na elektrinu, prístupu k vode, parkovania a pod.

Súčasťou našej práce je tiež oslovenie. Rozosielame mailing na vyhľadané kontakty, potom obvolávame a pozývame na akciu. Všetko v zodpovedajúcich termínoch pred konaním akcie, ktoré sú naším know-how.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA