# # # #
podane-ruce-logo-ci

Podané ruky

Pre neziskovú organizáciu Podané ruky sme pripravili a vyrobili tlačové materiály rôzneho druhu, ktoré boli využité vo všetkých pobočkách v ČR. V roku 2011 sme vytvorili kompletnú CI organizáciu, grafickú úpravu a tlač výročnej správy a najrôznejších brožúr a letákov pre klientov organizácie. Pomohli sme tak podporiť užitočné snaženie organizácie pri pomoci drogovo závislým.